งานเปลี่ยนสารกรอง ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

งานปรับปรุงระบบปั้มประปา วัดหัวฝาย จ.เชียงใหม่

งานเปลี่ยนสารกรอง พร้อมเปลี่ยนไส้เมมเบรน จ.เชียงใหม่

ติดตั้งถังกรองไฟเบอร์กลาส ขนาด 8 × 44 ” พร้อมสารกรอง แมงกานีส คาร์บอน บ้านลูกค้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งระบบ กรอง RO ระบบกรอง DI จ.เชียงใหม่

ติดตั้งถังเก็บน้ำ PE 2,000 พร้อม ปั้มน้ำ HITCHI 250 Watt จ.เชียงใหม่

งานเปลี่ยนสารกรอง โรงน้ำดื่ม เอกชน

ติดตั้งถัง 1,000 ลิตร พร้อม ปั้มน้ำ HITACHI 150 watt บ้านลูกค้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

งานเปลี่่ยนสารกรอง ถังกรองสแตนเลส ขนาด 30×120 CM พร้อมสารกรอง เปลี่ยนหน้าวาล์ว ใหม่ พร้อมติดตั้ง EJECTER บ้านลูกค้า อ.ดอยหล่อ

ติดตั้งถังเก็บน้ำกันตะไคร่ขนาด 1,000 ลิตร ปั้มน้ำ HITCHI 150 WATT พร้อม ถังกรอง ไฟเบอร์กลาส 8 × 44 ” พร้อมสารกรอง แมงกานีส ,คาร์บอน ลูกค้า อ.แม่ริม

1 2 16