งานเปลี่ยนสารกรอง พร้อมติดตั้งถังกรองเพิ่มพร้อมปรับปรุงระบบ ศูนย์ปฏิบัตธรรม อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน