ติดตั้งตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญโครงการ กทบ.ประชารรัฐ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน