ติดตั้งตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญ บ้าน สันป่าดำ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่