งานติดเครื่องกรองใช้ในครัวเรือน บ้านลูกค้า อ.สันป่าตอง