ติดตั้งตู้น้ำเย็น 4 หัวก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำ สแตนเลส 2 ท่อ  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถมภ์ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่