ติดตั้งตู้น้ำเย็น 4 หัวก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำ แสตนเลส2ท่อ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎชียงใหม่