ตู้ทำน้ำเย็น

ติดตั้งตู้น้ำเย็น 5 หัวก๊อก โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

ส่งมอบตู้น้ำเย็น 4 หัวก๊อก วัดบุปผาราม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ส่งมอบตู้น้ำเย็น 4 หัวก๊อก จำนวน 2 ตู้ ให้กับ โรงเรียน

ส่งมอบตู้น้ำเย็น 5 หัวก๊อก จำนวน 6 ตู้ ลูกค้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ส่งมอบตู้น้ำเย็น 4 หัวก๊อก พร้อม เครื่องกรองน้ำสแตนเลส 3 ขั้นตอน จำนวน 3 ตู้ วิทยาลัยเทคนิค ลำพูน

ติดตั้งตู้น้ำเย็น 4 หัวก๊อก 1 ตู้ พร้อมเครื่องกรองน้ำ RO 300 GPD กำลังการผลิต 1,200 ลิตร/วัน จำนวน 2 ชุด โรงเรียน บ้านแป้นพิทยาคม อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน

ติดตั้งตู้น้ำเย็น 4 หัวก๊อก พร้อม เครื่องกรองน้ำสแตนเลส 3 ขั้นตอน โรงเรียนห้วยน้ำขาว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ส่งมอบตู้น้ำเย็น 4 หัวก๊อก พร้อม เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน UF โรงเรียนเชียงใหม่ มัธยม จ.เชียงใหม่

ติดตั้งตู้น้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ 2 ก๊อก พร้อม เครื่องกรองน้ำ สเเตนเลส 3 ขั้นตอน โรงพยาบาล เทพรัตนเวชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖o พรรษา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่