ติดตั้งระบบน้ำดื่มโรงเรียน ระบบ Ro กำลังการผลิต 3000 ลิตร / วัน พร้อมระบบจ่ายน้ำดื่ม  โรงเรียน บ้านเหล่าป่าฝาง  ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่