น้ำดื่มโรงเรียน

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ UF พร้อม ถังกรองไฟเบอร์กลาส โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขา ดงสามหมื่น

ติดตั้งเครื่องกรอง น้ำ RO 3,000 ลิตร/วัน พร้อม ถังเก็บน้ำกันตะไคร่ 1,000 ลิตร โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน พร้อม ถังเก็บน้ำดื่ม 200 ลิตร ถังเก็บน้ำดิบ 1,000 ลิตร โรงเรียนแม่เหียะสามัคคี ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ส่งมอบเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน โรงเรียนบ้านกองแหะ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ติดตั้งปั้มส่งน้ำ พร้อมเดินระบบไฟฟ้า จำนวน 2 จุด โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จ.เชียงใหม่

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน พร้อม ถังเก็บน้ำ 200 ลิตร โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis กำลังการผลิต 3,000 ลิตร /วัน โรงเรียนบ้านสันทราย (เจ้ามหาวงศ์) อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน โรงเรียนกิ่วลม ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่