น้ำดื่มโรงเรียน

ติดตั้งตู้น้ำเย็น 4 หัวก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน โรงเรียนบ้านแม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

งานเปลี่ยนปั้มพร้อมไส้เมมเบรน 4040 E โรงเรียน อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ติดตั้งตู้น้ำเย็น 2 หัวก๊อก พร้อม เครื่องกรองน้ำ UF 5 ขั้นตอน โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ติดตั้งตู้น้ำเย็น 2 หัวก๊อก พร้อม เปลี่ยนสารกรอง โรงเรียนออนใต้วิทยา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO กำลังการผลิต 1,200 ลิตร พร้อม ตู้น้ำหยอดเหรียญ โรงเรียน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ติดตั้งตู้น้ำเย็น 2หัวก๊อกพร้อมเครื่องกรองน้ำ โรงเรียน อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ส่งมอบตู้น้ำเย็น 3 หัวก๊อก โรงเรียนบ้านหนองคัน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งถังกรองเหล็กขนาด 100×120 CM บรรจุสารกรองแมงกานีส ,คาร์บอน พร้อมเปลี่ยนสารกรองหยาบ พร้อมตู้ควบคุมการทำงานของปั้ม โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

ติดตั้งตู้น้ำเย็น 6 หัวก๊อก โรงเรียนสันป่าตอง สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร ครับ

1 2 5