น้ำดื่มโรงเรียน

ติดตั้งตู้น้ำเย็น 4 หัวก๊อก พร้อม เครื่องกรองน้ำ RO 300 GPD โรงเรียนบ้านดง ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Revers Osmosis 300GPD กำลังการผลิต 300 แกลลอนต่อวัน หรือประมาณ 1,200 ลิตร/วัน ถังเก็บน้ำ200ลิตร พร้อม ถังกรองไฟเบอร์กลาส โรงเรียน บ้านห้วยน้ำขาว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis (RO) กำลังการผลิด 12,000 ลิตร/ วัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Revers Osmosis 300GPD กำลังการผลิต 300 แกลลอนต่อวัน หรือประมาณ 1,200 ลิตร/วัน พร้อมถังเก็บน้ำ200ลิตร พร้อม ถังกรองไฟเบอร์กลาส โรงเรียน บ้านดงป่าหวาย อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ติดตั้งระบบน้ำดื่มโรงเรียน ระบบ Ro กำลังการผลิต 3000 ลิตร / วัน พร้อมระบบจ่ายน้ำดื่ม โรงเรียน บ้านห้วยส้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งระบบน้ำดื่มโรงเรียน ระบบ Ro กำลังการผลิต 3000 ลิตร / วัน พร้อมระบบจ่ายน้ำดื่ม โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ. สารภี จ.เชียงใหม่

ติดตั้งระบบน้ำดื่มโรงเรียน ระบบ Ro กำลังการผลิต 3000 ลิตร / วัน พร้อมระบบจ่ายน้ำดื่ม โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง (ภาวนาภิรัต) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งระบบน้ำดื่มโรงเรียน ระบบ Ro กำลังการผลิต 3000 ลิตร / วัน พร้อมระบบจ่ายน้ำดื่ม โรงเรียน สันป่าสัก อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งระบบน้ำดื่มโรงเรียน ระบบ Ro กำลังการผลิต 3000 ลิตร / วัน พร้อมระบบจ่ายน้ำดื่ม โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่