น้ำดื่มโรงเรียน

งานเปลี่ยนสารกรอง พร้อม เปลี่ยนไส้เมมเบรน ไส้กรอง โรงเรียนสังวาลย์ วิทยา

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Ro 300 GPD โรงเรียนทุ่งเสี่้ยว (นวรัฐ) จ.เชียงใหม่

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis 300 GPD พร้อม ปั้ม Hitachi 150 Watt โรงเรียนบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ติดตั้งตู้น้ำเย็น 5 หัวก๊อก พร้อม เครื่องกรองน้ำ จำนวน 5 ตู้ โรงเรียน ฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งตู้น้ำเย็น 5 หัวก๊อก ตู้น้ำเย็น 2 หัวก๊อก พร้อม เครื่องกรองน้ำ 3 ท่อคู่สแตนเลส โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ UF พร้อม ถังกรองไฟเบอร์กลาส โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขา ดงสามหมื่น

ติดตั้งเครื่องกรอง น้ำ RO 3,000 ลิตร/วัน พร้อม ถังเก็บน้ำกันตะไคร่ 1,000 ลิตร โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน พร้อม ถังเก็บน้ำดื่ม 200 ลิตร ถังเก็บน้ำดิบ 1,000 ลิตร โรงเรียนแม่เหียะสามัคคี ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ส่งมอบเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน โรงเรียนบ้านกองแหะ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

1 2 4