น้ำดื่มโรงเรียน

เปลี่ยนไส้กรอง เช็คระบบ เครื่องกรองน้ำ RO 300 GPD โรงเรียนวังขามป้อม ครับ

ติดตั้งตู้น้ำเย็น 6 หัวก๊อก พร้อม เปลี่ยน ไส้กรอง  เช็คปั้ม เช็คระบบน้ำดื่ม โรงเรียนสันป่าตอง สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร ครับ

ติดตั้งตู้ทำน้ำเย็นเท้าเหยียบก็อกงวง ช้าง 2 ก๊อก จำนวน 3 ตู้ โรงเรียนนานาชาติเกรซ

งานเปลี่ยนสารกรอง พร้อม เปลี่ยนไส้เมมเบรน ไส้กรอง โรงเรียนสังวาลย์ วิทยา

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Ro 300 GPD โรงเรียนทุ่งเสี่้ยว (นวรัฐ) จ.เชียงใหม่

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis 300 GPD พร้อม ปั้ม Hitachi 150 Watt โรงเรียนบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ติดตั้งตู้น้ำเย็น 5 หัวก๊อก พร้อม เครื่องกรองน้ำ จำนวน 5 ตู้ โรงเรียน ฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งตู้น้ำเย็น 5 หัวก๊อก ตู้น้ำเย็น 2 หัวก๊อก พร้อม เครื่องกรองน้ำ 3 ท่อคู่สแตนเลส โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ UF พร้อม ถังกรองไฟเบอร์กลาส โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขา ดงสามหมื่น

1 2 4