ปรับปรุงโรงน้ำดื่ม ชุมชน แบบบรรจุแบบหยอดเหรียญ ลูกค้า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่