ปั้มและถังเก็บน้ำบ้านลูกค้า หมู่บ้านสมหวัง จ.เชียงใหม่