ร้านเทพราชา เทคนิคเคิล ซัพพลายส์

Thepracha Technical Supplies

งานเปลี่ยนสารกรองเหล็กขนาด 100 ×120 CM บรรจุสารกรองแมงกานีส ,คาร์บอน อ. ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

ติดตั้งถังกรองเหล็ก ขนาด 40 × 120 CM บรรจุ สารกรอง แมงกานีส,คาร์บอน ปั้มน้ำ Grondfos พร้อมทั้งระบบทั้งหมด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

งานเปลี่ยนสารกรอง พร้อม ไส้กรอง PP ไส้เมมเบรน พร้อม หัวออโต้ โรงพยาบาลป่าซาง จ.ลำพูน