โรงงานน้ำดื่มแบบส่งขาย

ติดตั้งโรงน้ำดื่มเอกชน ด้วยระบบ RO กำลังการผลิต 12,000 ลิตร/วัน น้ำดื่มโชคนิภา อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse osmosis System กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน แบบบรรจุ จ.แม่ฮ่องสอน

ติดตั้งโรงน้ำดื่มเอกชน ระบบ RO กำลังการผลิต 12,000 ลิตร/ วัน น้ำดื่มวารีทิพย์ ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ปรับปรุงระบบโรงน้ำดื่ม RO แบบส่งขาย บ้าน ป่ากล้วย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม RO กำลังการผลิต 12,000 ลิตร/วัน บ้าน น้ำเกิ้ง เมืองต้นเผิ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว

ติดตั้งโรงงานน้ำดื่มชุมชน ระบบ RO กำลังการผลิต 6000 ลิตร/วัน พร้อมถังเก็บน้ำ 2000 ลิตร ถังเก็บน้ำสแตนเลส 2000 ลิตร พร้อมหัวบรรจุ ถัง หัวบรรจุ ลัง ที่ บ้านห้วยส้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งเครื่องล้างภายใน ล้างถังแบบแปลง ปั่น พร้อมติดตั้งหัวบรรจุ ถัง หัวบรรจุ ลัง บ้านอมขูด ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ติดตั้งโรงน้ำดื่มเอกชนเครื่องกรองน้ำระบบ รีเวอร์ส ออสโมซีส RO กำลังการผลิต 24,000 ลิตร / วัน พร้อมกับระบบน้ำและะไฟฟ้า และทางร้านได้ออกแบบโรงเรือนตาม แบบ อ.ย.ให้กับลูกค้า ที่ น้ำดื่มพารวย วอเตอร์ ดริ้ง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งโรงน้ำดื่ม รบบ RO แบบส่งขาย บ้านแม่กุ้งบก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่