โรงงานน้ำดื่มแบบส่งขาย

ปรับปรุงระบบน้ำดื่ม RO กำลังการผลิต 1,200 ลิตร/วัน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งโรงน้ำดื่ม เอกชน ระบบ Reverse Osmosis

ติดตั้งโรงน้ำดื่มเอกชน เครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis กำลังการผลิต 48,000 ลิตร / วัน โรงน้ำดื่ม ธนากร จ.เชียงใหม่

ติดตั้งโรงน้ำดื่ม เอกชน ระบบ Reverse Osmosis กำลังการผลิต 96,000 ลิตร/วัน ติดตั้งแบบ อย.โรงน้ำดื่ม ลักกี้ สตาร์ บ้านเวียงลอ เทศบาลเมืองพะเยา จ.พะเยา

ติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มระบบ Reverse Osmosis กำลังการผลิต 12,000 ลิตรต่อวัน ติดตั้งแบบมี อย. โรงน้ำดื่ม ทานตะวัน ต.ขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา

ติดตั้งปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต โรงน้ำดื่ม วารีทิพย์ จ.ลำพูน

ติดตั้งโรงน้ำดื่มเอกชน ด้วยระบบ RO กำลังการผลิต 12,000 ลิตร/วัน น้ำดื่มโชคนิภา อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse osmosis System กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน แบบบรรจุ จ.แม่ฮ่องสอน

ติดตั้งโรงน้ำดื่มเอกชน ระบบ RO กำลังการผลิต 12,000 ลิตร/ วัน น้ำดื่มวารีทิพย์ ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน