โรงงานน้ำดื่มแบบส่งขาย

ติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม โรงน้ำดื่ม สมอ ผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบ Reverse Osmosis ขนาด การผลิต 6,000 ลิตร/วัน พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งระบบ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งโรงน้ำดื่ม เอกชน ระบบ Roverse Osmosis ขนาด 12 Q พร้อม ทั้งอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งระบบ อำเภอ อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ติดตั้งโรงน้ำดื่ม เอกชน ระบบ Reverse Osmosis ขนาด 12Q พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งระบบและให้คำแนะนำการทำงานทั้งระบบ ตรวจเช็คระบบก่อนใช้งาน อ.ดอยเต่า ครับ

ปรับปรุงระบบน้ำดื่ม RO กำลังการผลิต 1,200 ลิตร/วัน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งโรงน้ำดื่ม เอกชน ระบบ Reverse Osmosis

ติดตั้งโรงน้ำดื่มเอกชน เครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis กำลังการผลิต 48,000 ลิตร / วัน โรงน้ำดื่ม ธนากร จ.เชียงใหม่

ติดตั้งโรงน้ำดื่ม เอกชน ระบบ Reverse Osmosis กำลังการผลิต 96,000 ลิตร/วัน ติดตั้งแบบ อย.โรงน้ำดื่ม ลักกี้ สตาร์ บ้านเวียงลอ เทศบาลเมืองพะเยา จ.พะเยา

ติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มระบบ Reverse Osmosis กำลังการผลิต 12,000 ลิตรต่อวัน ติดตั้งแบบมี อย. โรงน้ำดื่ม ทานตะวัน ต.ขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา

ติดตั้งปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต โรงน้ำดื่ม วารีทิพย์ จ.ลำพูน