โรงน้ำดื่มชุมชน

งานติดตั้งชุดเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis System กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน สำหรับโรงน้ำดื่ม แบบหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน จังหวัด พะเยา

งานติดตั้งชุดเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis system กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน สำหรับโรงน้ำดื่ม แบบหยอดเหรียญ หน้าโรงเรือน โครงการประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน พระบาทสี่รอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

งานติดตั้งชุดเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis system กำลังการผลิต 3,000 ลิตร / วัน แบบหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน โครงการประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน บ้านสันป่ายาง อำเภอ แม่แตง จ.เชียงใหม่

งานติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis System กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน บ้าน โป่งสา อำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ติดตั้งชุดเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis System กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน แบบหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน สำหรับโรงงานน้ำดื่ม โครงการประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน ร้องขุด อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งโรงน้ำดื่มระบบ RO แบบหยอดเหรียญ หน้าตู้ ATM 1 หัวจ่าย พร้อม หัวบรรจุลัง 20 หัว หัวบรรจุถัง 20 ลิตร กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน อ. แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ติดตั้งโรงน้ำดื่ม ชุมชน ระบบ RO กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน ถังเก็บน้ำ 1,000 ลิตร พร้อม UV ฆ่าเชื้อโรค แบบหยอดเหรียญ หน้าโรงเรือน บ้าน หนองห่าย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งโรงน้ำดื่มชุมชน ระบบRO กำลังการผลิต 3000 ลิตร/วัน ถังเก็บน้ำขนาด 1000 ลิตร พร้อม UVฆ่าเชื้อโรค แบบหยอดเหรียญหน้า โรงเรือน บ้าน บนดอยปงใคร้ อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ปรับปรุงระบบ RO พร้อมติดตั้ง ชุดหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน บ้าน โป่งถืบใน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

1 2 7