โรงน้ำดื่มชุมชน

งานติดตั้งชุดหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน บ้านห้วยส้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

งานติดตั้งเครื่องกรอง RO กำลังการผลิต 12,000 ลิตร/วัน พร้อม เปลี่ยนปั้ม บ้านท่ากาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

งานปรับปรุงระบบ หัวบรรจุ 20 หัว พร้อม เครื่องล้างลังล้างถังแบบสวทิย์ขาเหยียบ  อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis System กำลังการผลิต 3,000 ลิตร / วัน แบบ หยอดเหรียญ หน้าโรงเรือน อ.ลี้ จ.ลำพูน

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis System กำลังการผลิต 3,000 ลิตร / วัน แบบหยอดเหรียญ หน้าโรงเรือน ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

งานติดตั้งชุดเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis System กำลังการผลิต 3,000 ลิตร / วัน แบบหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน บ้านดอนมูล ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis System กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน สำหรับโรงน้ำดื่ม แบบหยอดเหรียญ หน้าโรงเรือน บ้านใหม่พัฒนา จ.พะเยา

งานติดตั้งชุดเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis System กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน สำหรับโรงน้ำดื่ม แบบหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน จังหวัด พะเยา

งานติดตั้งชุดเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis system กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน สำหรับโรงน้ำดื่ม แบบหยอดเหรียญ หน้าโรงเรือน โครงการประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน พระบาทสี่รอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

1 2 8