โรงน้ำดื่มชุมชน

ปรับปรุงโรงน้ำดื่่ม ชุมชน แบบหยอดเหรียญแบบถังแบบลัง จ.ลำพูน

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO 6Q ฟาร์มหมูจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Ro กำลังการผลิต 3,000 ลิตร / วัน พร้อมถังเก็บน้ำ 1,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ โครงการน้ำดื่มสะอาด กองทุนหมู่บ้าน ปางลุง – บวกเต่ย ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ติดตั้งชุดหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน หมู่บ้านวังไฮ จ.ลำพูน

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน แบบหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน บ้านปากกอง ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่

งานติดตั้งชุดหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน บ้านห้วยส้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

งานติดตั้งเครื่องกรอง RO กำลังการผลิต 12,000 ลิตร/วัน พร้อม เปลี่ยนปั้ม บ้านท่ากาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

งานปรับปรุงระบบ หัวบรรจุ 20 หัว พร้อม เครื่องล้างลังล้างถังแบบสวทิย์ขาเหยียบ  อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis System กำลังการผลิต 3,000 ลิตร / วัน แบบ หยอดเหรียญ หน้าโรงเรือน อ.ลี้ จ.ลำพูน

1 2 9