ติดตั้งโรงน้ำดืมหยอดเหรียญระบบน้ำRoบ้านทับ  อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่