โรงน้ำดื่ม RO บ้านดงป่างิ้ว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่