น้ำดื่มหยอดเหรียญระบบ RO  บ้านแปลง 3 อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่