ระบบ RO แบบหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน บ้านอมเม็ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่