โรงน้ำดื่ม RO แบบหยอดเหรียญ หมู่บ้าน แปลง 8 อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่