ติดตั้งถังกรองเหล็ก ขนาด 40 × 120 CM บรรจุสากรองแมงกานีส,คาร์บอน บ้านลูกค้า อ.สันป่าตอ ง จ.เชียงใหม่