รับปรุงโรงน้ำดื่มชุมชน เปลี่ยนไส้เมมเบรน เพิ่มกระบอกเมมเบรน แก้ไขท่อใหม่ทั้งหมด เปลี่ยนปั้ม เปลี่ยนสารกรอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่