งานเปลี่ยนสารกรองไฟเบอร์กลาส ขนาด 8×44 ” พร้อม แก้ไขระบบไฟฟ้า ประปาใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่