งานเปลี่ยนสารกรองเหล็กขนาด 100 ×120 CM บรรจุสารกรองแมงกานีส ,คาร์บอน อ. ดอยเต่า จ.เชียงใหม่