งานเปลี่ยนสารกรอง พร้อม ไส้กรอง PP ไส้เมมเบรน พร้อม หัวออโต้ โรงพยาบาลป่าซาง จ.ลำพูน