ร้านเทพราชา เทคนิคเคิล ซัพพลายส์

Thepracha Technical Supplies

ติดตั้งโรงน้ำดื่ม เอกชน ระบบ Reverse Osmosis กำลังการผลิต 96,000 ลิตร/วัน ติดตั้งแบบ อย.โรงน้ำดื่ม ลักกี้ สตาร์ บ้านเวียงลอ เทศบาลเมืองพะเยา จ.พะเยา