ร้านเทพราชา เทคนิคเคิล ซัพพลายส์

Thepracha Technical Supplies

ติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มระบบ Reverse Osmosis กำลังการผลิต 12,000 ลิตรต่อวัน ติดตั้งแบบมี อย. โรงน้ำดื่ม ทานตะวัน ต.ขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา