ร้านเทพราชา เทคนิคเคิล ซัพพลายส์

Thepracha Technical Supplies

ติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม โรงน้ำดื่ม สมอ ผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบ Reverse Osmosis ขนาด การผลิต 6,000 ลิตร/วัน พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งระบบ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่