ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO แบบหยอดเหรียญ  บ้านหนองหวาย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่