ติดตั้งโรงน้ำดื่ม RO บ้านหัวดอย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่