ติดตั้งเครื่องกรองน้ำบ้านลูกค้า ร้านบุญมีผ้าฝ้าย จ.ลำพูน