ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ พร้อมติดตั้งถังกรอง บ้านท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่