ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ พร้อมถังกรองน้ำ บ้านท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่