ติดตั้งโรงน้ำดื่มแบบบรรจุ แบบหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน ด้วยระบบ RO บ้านบนนา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่