ติดตั้งโรงน้ำดื่ม RO แบบหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน บ้านแม่ยางส้าน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่