ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO ชุดเล็กสำหรับใช้ครัวเรือน ลูกค้า บ้านวังตาล จ.เชียงใหม่