ปรับปรุงโรงน้ำดื่มทุ่งฟ้าบด อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่