ติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบ RO หยอดเหรียญหน้าโรงเรือน บ้านกองลมใหม่ ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่