เครื่องกรองน้ำระบบ รีเวอร์ส ออสโมซีส RO  ผลิตน้ำดื่ม ขนาดกลาง ผลิตน้ำได้ถึงวันละ 3000 ลิตร / วัน พร้อมตู้ควบคุมการทำงานของระบบ สะดวกต่อการใช้งาน ที่ คณะสงฆ์ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่