ติดตั้งตู้น้ำเย็นแบบสี่หัวก๊อก แบบสองหัวก๊อก  พร้อมชุดกรองท่อคู่สแตนเลส  ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชฎัช เชียงใหม่