ส่งมอบตู้น้ำเย็นสี่หัวก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำ สแตนเลส 2 ท่อ  คณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ มหาลัยแม่โจ้