ติดตั้งถังกรองขนาด 50×120 CM  ที่  แม่สอย อ.จอมทอง เชียงใหม่