ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ ร้านลูกค้า ที่ จ.เชียงใหม่