ติดตั้งน้ำดื่มระบบ RO ระบบหยอดเหรียญ หน้าโรงเรือน  บ้าน เกาะ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่