ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ บ้าน กิ่วเสือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่