ติดตั้งโรงน้ำดื่มระบบ RO แบบหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน  หมู่บ้านเด่นฮ่อม ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่