ติดตั้งโรงน้ำดื่ม RO  แบบหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน บ้านป่ากล้วย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่