ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ บ้านต้นผึ้ง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่