ติดตั้งโรงน้ำดื่ม ระบบ RO แบบหยอดเหรียญ หน้าโรงเรือน  บ้านร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่