ติดตั้งโรงน้ำดื่ม รบบ RO แบบส่งขาย บ้านแม่กุ้งบก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่